นักวิทยาศาสตร์ชาวแอฟริกันอเมริกันที่ไม่ได้รับเชิญของโครงการแมนฮัตตัน

นักเคมีและนักฟิสิกส์ผิวดำอย่างน้อย 12 คนทำงานเป็นนักวิจัยหลักในทีมที่พัฒนาเทคโนโลยีเบื้องหลังระเบิดปรมาณู ระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ รุนแรงที่สุด ระหว่างปี 1942 ถึง 1945 โครงการลับสุดยอดของรัฐบาลสหรัฐฯ ในการสร้างระเบิดปรมาณูชื่อรหัสว่าโครงการแมนฮัตตันมีพนักงานรวมประมาณ 600,000 คน รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ ช่างเทคนิค ภารโรง วิศวกร นักเคมี และแม่บ้าน...